DANH SÁCH LỚP MỚI HÔM NAY

MS Lớp Môn Học Địa chỉ Quận Số buổi/ Tuần Thời gian Lương Yêu cầu
TV622 Du học Tiếng Nhật Nguyễn Đình Chiểu  Phú Nhuận 2 T2 và T6 tối 2,4 triệu Giáo viên
TV620 8 Lý, Hóa Sinh Tân hương Tân Phú 3 Sáng 8h-9h30 1,8tr Sinh viên nữ
TV640 4,6 Tiếng anh Nguyễn Thị Sóc Hóc Môn 2 Tối sắp xếp 1,6tr  
TV601 7 Báo bài song ngữ Lũy Bán Bích Tân Phú 5 T2-t6 4tr SV Nữ dạy song ngữ
TV603 1 Tiếng anh Phường 9 Quận 6 3 sắp xếp 3,6tr SV Kinh nghiệm
TV629 6 Ngữ Văn Tân phong Quận 7 2 2-5 2tr GV nữ
TV630 7,9 Toán, Lý, Hóa Tân Kiên Bình Chánh 3 3-5-cn 2,2tr Sv,GV Nữ
TV631 12 Bình Hưng Hòa Bình Tân 2 sx 1,6tr SV, GV
TV639 3 Báo bài Chợ cầu dây Nhà bè 5 sx 2,6tr  
TV637 6 Anh Văn Hòa Bình Tân Phú 3 2-4-6 từ 17h30 SV 2,5tr- GV 3,5tr  
TV638 7 Anh Văn Tân kiên Bình Chánh 2 t3-t5 từ 18h30 Sv 2tr, GV 2,5tr  

G