Bảng giá học phí gia sư tham khảo của trung tam dạy kèm tại nhà

Bảng giá học phí gia sư tham khảo của trung tam dạy kèm tại nhà

Miễn phí học thử 1 tuần

Học sinh sẽ có cơ hội học thử MIỄN PHÍ  1 tuần, nếu sau một tuần cảm thấy không phù hợp Trung Tâm sẽ HOÀN PHÍ.

Cam kết tiến bộ sau 1 tháng

Chúng tôi cam kết nếu sau một tháng học không có sự tiến bộ sẽ hoàn tiền học phí.

Giáo án chuyên nghiệp

Các gia sư tham gia dạy sẽ có giáo án hỗ trợ cũng như tài liệu phù hợp với từng học sinh.

Lưu ý :

Thời gian dạy của sinh viên một buổi là 120 phút, thời gian dạy của giáo viên một buổi là 90 phút. Học phí trên áp dụng cho 1 tháng từ thời điểm gia sư bắt đầu dạy học viên

Học phí sẽ tăng tùy theo số môn học(trừ trường hợp báo bài), số người học, địa điểm học và yêu cầu thêm (thêm 1 môn học là +100.000đ, thêm 1 người học là +200.000đ)

Học phí trên áp dụng cho sinh viên và giáo viên có bằng cử nhân của các trường đại học khác hoặc giáo viên có bằng đại học sư phạm

Đối với thạc sỹ, giáo viên thâm niên, giáo viên dạy tại trường có kinh nghiệm dạy kèm mức học phí được tính theo tiết (1 tiết = 45 phút) :

+ Cấp 1: 70.000 đ – 90.000 đ / 1 tiết (45 phút) = 140.000 đ – 180.000 đ / 1 buổi

+ Cấp 2: 80.000 đ – 100.000 đ/ 1 tiết (45 phút) = 160.000 đ – 200.000 đ / 1 buổi

+ Cấp 3: 100.000 đ- 120.000 đ / 1 tiết (45 phút) = 200.000 đ – 240.000 đ / 1 buổi